جایزه های اپلیکیشن مشهدی شو

جایزه های روزانه

هر روز به قید قرعه به سه نفر از کسانی که کف امتیاز مورد نیاز برای شرکت در قرعه کشی روزانه را کسب کرده انده، مبلغ سیصد هزار تومان اهدا می شود

به نفرات دوم تا چهارم یک دوچرخه شهری اهدا خواهد شد

به نفر اول رقابت یک موتور سیکلت برقی اهدا خواهد شد

زمان اهدای جوایز: عید سعید فطر