المان ربات قصه گوی مشهدی

پادکست دلنشین المان ربات قصه گوی مشهدی رو بشنوید

قصه حکایت، سرگذشت یا افسانه!  همۀ ما از کودکی تا بزرگسالی به شرط زنده نگه داشتن کودک درونمان، شیفتۀ خواندن و شنیدن داستان هستیم. حتی ساده‌ترین قصه‌ها برای ما پر از حوادث خارق العاده و جذابیت تحول و تکوین آدم‌ها و شخصیت هاست.

قصه گویی، هنر یا حرفۀ نقل داستان است.  داستان‌هایی که یکی از هدف‌های بازگو کردنشان سرگرمی است. در روزگاران کهن، که خبری از کتاب چاپی یا اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نبود، تاریخ، سنت ، مذهب، آداب قهرمانی و غرور قومی و ملی به وسیله قصه گوها از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد. قصه گویی هنوز هم یک روش فعال براي پرورش قوه خلاقیت و بالا بردن سطح تفکر شناختی محسوب می شود.

ما براي کامل کردن یک داستان ناتمام یا ساختن یک داستان  جدید باید دست به ترکیب آموخته‌ها و رویاهایمان بزنیم.  انسان ها، جانوران، موجودات خیالی و اشیاء در قصه ها دارای شخصیت، باور، فکر، احساس و رفتار هستند. در یک یک حادثه، شخصیت ها و اشیای قصه با افکار و هیجان ها و رفتارهای خاص واکنش نشان می‌دهند.

به همین دلیل همواره یکی از عمده ترین و رایج ترین راه های انتقال تجربه و سر گرمی، قصه گویی و گوش سپردن به قصه ها بوده است. قصه وقصه گویی از مهمترین ابزارهایی است که می تواند ما را پرورش دهد و به رویاهایمان لباس حقیقت بپوشاند. در میان اقوام مختلف خراسان قصه‌گویی یا به عبارت بهتر اوسنه خوانی جایگاه ویژه‌ای دارد. ایستگاه قصه‌گوی مشهدی هم با احترام به همین جایگاه و اهمیت قصه در فرهنگ و اندیشه مردم این دیار طراحی شده است.

ربات موجود در این سازه، داستان های قدیمی را با لهجه مشهدی و با صدایی قطع شونده و بند بندی (رباتی) تعریف می کند. قاب المان رقص نور دارد.

سبد خرید